Вы здесь

01.01.01 - Математичний аналіз

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Спектральні властивості та гіперциклічність операторів композиції на просторах аналітичних функцій банахового простору. Можировська Зоряна Гориславівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
До теорії локальної поведінки відображень зі скінченним спотворенням. Салімов Руслан Радікович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екстремальні задачі поліноміальної апроксимації функцій однієї та багатьох дійсних змінних Щитов Олександр Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральний аналіз безумовних розкладань за значеннями цілих вектор-функцій половинного порядку зростання Волкова Марія Георгіївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моногенні функції в крайових задачах для рівнянь еліптичного типу з виродженням на осі Плакса Сергій Анатолійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Властивості мероморфних функцій у двозв'язних областях Кшановський Іван Павлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближень Торба Сергій Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інтерполяційні задачі в узагальнених класах Неванлінни та Стілтьєса. Аміршадян Артур Акопович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціональне числення в спряжених просторах функціоналів над класами цілих функцій експоненціального типу Лозинська Віра Ярославівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Простори та алгебри поліноміальних і аналітичних відображень на нескінченновимірних банахових просторах Загороднюк Андрій Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину