Вы здесь

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Перехідні явища в теорії багатовимірного відновлення та їх застосування в дослідженні асимптотичних властивостей випадкових еволюцій Ніщенко Ірина Іванівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова Черніков Юрій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Обґрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів Тегза Антоніна Мигалівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2). Слободян Світлана Ярославівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Асимптотичні задачі статистики для дискретних розподілів" Гладкова Людмила Анатоліївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям Краснитський Сергій Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полів Федорянич Тетяна Василівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі Шевченко Георгій Михайлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів. Курченко Олександр Олексійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від phi-субгауссових випадкових процесів Ямненко Ростислав Євгенійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину