Вы здесь

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір Фещенко Олексій Юрійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Згортки сингулярних розподілів Гончаренко Яніна Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші Рижов Антон Юрійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин Поляк Іван Йосопович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. Зарва Вікторія Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Деякі лінійні та нелінійні еквівалентні перетворення гаусівських мір у гільбертовому просторі Фоміна Тамара Олександрівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження мірозначних і пов'язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного анлізу Юрачківський Андрій Павлович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень. Іксанов Олександр Маратович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками Кушніренко Світлана Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних Шкляр Сергій Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину