Вы здесь

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича Торбін Григорій Мирославович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям Краснитський Сергій Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин Поляк Іван Йосопович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2). Слободян Світлана Ярославівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стохастичний аналіз дробових броунівських полів Ільченко Світлана Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стохастична стійкість та оптимальне ке-рування напівмарковськими процесами ризику Гончарова Світлана Яківна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стохастичні потоки із взаємодією Карликова Марія Петрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші Кубайчук Оксана Олексіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розподіли рангів слабко- та сильнозаповнених випадкових матриць у полі GF(2) Поперешняк Світлана Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. Зарва Вікторія Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину