Вы здесь

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками Кушніренко Світлана Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження динамічних систем під впливом швидких випадкових осциляцій Колосов Олександр Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних Шкляр Сергій Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного випадкового поля, що спостерігається на сфері Семеновська Наталія Вікторівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Локальні часи та узагальнені адитивні функціонали від броунівського руху. Бакун Володимир Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделювання випадкових процесів Кокса Погоріляк Олександр Олександрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Асимптотичні методи статистики лічильних процесів" Ніколаєва Оксана Анатоліївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наближення розподілу числа хибних розв’язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) розподілом Пуассона. Слободян Микола Васильович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші Кубайчук Оксана Олексіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках Matsak Ivan Kalenikovych 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину