Вы здесь

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Властивості випадкових процесів, породжених звуженнями двопараметричних полів на криві в площині Золота Аеліта Валеріївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стохастичні потоки із взаємодією Карликова Марія Петрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу Маркова Карнаух Євген Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Граничні теореми для операторно-нормованих мартингалів та розв'язків стохастичних рівнянь Коваль Валерій Олександрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження динамічних систем під впливом швидких випадкових осциляцій Колосов Олександр Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям Краснитський Сергій Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші Кубайчук Оксана Олексіївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Випадкові процеси з гладкими розподілами Кулик Олексій Михайлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів. Курченко Олександр Олексійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками Кушніренко Світлана Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину