Вы здесь

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Дослідження динамічних систем під впливом швидких випадкових осциляцій Колосов Олександр Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження мірозначних і пов'язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного анлізу Юрачківський Андрій Павлович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Еволюційні стохастичні потоки та мірозначні процеси Пилипенко Андрій Юрійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від phi-субгауссових випадкових процесів Ямненко Ростислав Євгенійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного випадкового поля, що спостерігається на сфері Семеновська Наталія Вікторівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір Фещенко Олексій Юрійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами Турчин Євген Валерійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Згортки сингулярних розподілів Гончаренко Яніна Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Змішані броунівськи-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики Посашков Сергій Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полів Федорянич Тетяна Василівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину