Вы здесь

01.02.05 - Механіка рідини, газу та плазми

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Нові класи розв'язків рівнянь гідродинаміки для сферичних вихроутворень Іванов Роман Вячеславович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка перемішаних плям та моделювання їх реєстрації тіньовими методами Ільченко Володимир Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою Авраменко Ольга Валентинівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках Баштовий Анатолій Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" з післядією БОМБА Андрій Ярославович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделі та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин в ближній зоні викиду відкритих потоків Бондаренко Людмила Петрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Чисельне моделювання розповсюдження нафтопродуктів в прибережних зонах морів та внутрішніх водоймищ. Бровченко Ігор Олександович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання гідродинаміки та тепломасообміну в електрохімічних системах Бурилова Наталія Валентинівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування когерентних вихрових структур у закручених потоках та заглибленнях Воскобійник Андрій Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нестацонарна взаємодія твердого тіла з порожниною в стисливій рідині. Гавриленко Олена Валеріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину