Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Квантово-польовий опис багаточастинкових систем з порушеними симетріями на основі моделі самоузгодженого поля Полуектов Юрій Матвійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар'єрних системах Понежа Олена Олександрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Властивості вихорів у двовимірних легкоплощинних феромагнетиках Прилепський Ярослав Євгенович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив зовнішнього магнітного поля на критичну поведінку тривимірного ізингоподібного магнетика Притула Орест Олегович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач. Рейтій Олександр Костянтинович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах Ровенчак Андрій Адамович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі. Романенко Олександр Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазікласичне наближення для рівняння Дірака із скалярно-векторним зв'язком у фізиці важко-легких кваркових систем Рубіш Василь Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Час життя та стохастичне моделювання статистичних систем. Рязанов Василь Васильович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мікроскопічна динамічна теорія та кінетика модельної системи неполярних молекул Сіжук Андрій Сергійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину