Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах Золотарюк Ярослав Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотропних фононних системах надплинного гелію Кіценко Юрій Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Емісійні властивості поверхні простих рідин і рідких металів Каім Ярослав Сергійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Li0.5TiO3 Калькута Сергій Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив безладу на низькотемпературну поведінку двовимірних спінових моделей із неперервною симетрією Капікранян Олександр Євгенович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Симетрійні підходи у дослідженнях багатоелектронних корельованих станів фулерену C60 та фулеридів Капітанчук Олексій Леонідович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Врахування асоціативних взаїмодій в теорії розчинів електролітів. Метод інтегральних рівнянь для кореляційних функцій розподілу Капко Віталій Іванович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантові та ортогональні симетрії у квантовій теорії Качурик Іван Іванович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теплові флуктуації неоднорідних дисперсних систем Кирилюк Андрій Васильович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретико-польовий опис електромагнітного розщеплення зв'язаних систем Кириченко Ігор Костянтинович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину