Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Розсіяння Мі та орієнтаційні структури в рідкокристалічних системах, індуковані поверхневою пружністю і конформаційними перетвореннями Кисельов Олексій Доніславовіч 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах Клапчук Мирослава Іванівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Князь Ігор Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія термопружних та магнітних властивостей монокристалів та плівок мартенситних сплавів Ni-Mn-Ga Князький Володимир Михайлович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Побудова і застосування моделей у мікроскопічній теорії металів. Коваль Созонт Павлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості спектра випромінювання заряджених частинок, що рухаються в електромвгнітному полі у вакуумі та непогинаючих середовищах. Константинович Іван Аурелович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої Коптєва Олена Михайлівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакційно-дифузійні процеси в системах з поверхнею поділу "метал-газ": квантово-статистичний опис Костробій Петро Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами Котляр Олександр Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистична теорія самоподібних систем із різним перемішуванням потоку у фазовому просторі Кохан Сергій Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину