Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Локалізація коливань у сильно анізотропних та багатошарових системах Мінаєв Павло Анатолійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Неадитивні властивості скінченних одновимірних ізингових ланцюгів з дальньою взаємодією Майзеліс Захар Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами Макарець Микола Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральні та транспортні властивості низьковимірних молекулярних систем Малишева Любов Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу Маркович Богдан Михайлович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Резонансні стани та їх спектральні густини в кристалах із плоскими дефектами Мацокін Дмитро Вадимович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою Машкевич Стефан Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Опис неуніверсальних критичних характеристик бінарної симетричної суміші на мікроскопічному рівні Мельник Роман Степанович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти, обумовлені лініями виродження електронних зон в металах, і критичні стани вихрової решітки в надпровідниках другого роду Микитик Григорій Петрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження фазових переходів та комбінаційного розсіяння в локально-ангармонічних системах з сильними електронними кореляціями Мисакович Тарас Степанович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину