Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії Зайцева Олена Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Флуктуації та закони збереження у релятивістському адронному газі Бєгун Віктор Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі Субота Світлана Леонідівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Редукцiя ступенiв вiльности у релятивiстичнiй гамiльтоновiй динамiцi Назаренко Андрiй Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти анізотропії, регулярної неоднорідності і випадкового безладу у низьковимірних спінових моделях Держко Олег Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зовнішніми змінними полями Сльозова Жанна Віталіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазікласичне наближення для рівняння Дірака із скалярно-векторним зв'язком у фізиці важко-легких кваркових систем Рубіш Василь Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинамічні ефекти у вимсокотемпературних надпровідниках Кручинін Сергій Павлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження фазових переходів та комбінаційного розсіяння в локально-ангармонічних системах з сильними електронними кореляціями Мисакович Тарас Степанович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiїю. Дудка Максим Леонiдович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину