Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив локалізованих наномасштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно- та полі- доменних матеріалів з одновісною магнітною анізотропією. Горобець Оксана Юріївна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетична теорія вторинних хвиль в газі квазічастинок Ходусов Валерій Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка гаусових хвильових пакетів. Сичова Орина Михайлівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спонтанне порушення симетрії в бозе- і фермі-системах та просторово-періодичні стани Пелетминський Олександр Сергійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив тензорних сил на спектроскопічні характеристики двоферміонних систем Морохович Василь Степанович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Колективні явища за участю фононів в низьковимірних сильнокорельованих системах Філь Дмитро Вячеславович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Врахування асоціативних взаїмодій в теорії розчинів електролітів. Метод інтегральних рівнянь для кореляційних функцій розподілу Капко Віталій Іванович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистична гідродинаміка сумішей магнітних та немагнітних частинок Бацевич Олександр Флорійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зовнішніми змінними полями Сльозова Жанна Віталіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинамічні ефекти у вимсокотемпературних надпровідниках Кручинін Сергій Павлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину