Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Властивості електронних і екситонних спектрів та їх перенормування взаємодією з фононами у відкритих квантових точках Сеті Юлія Олександрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри електронів і дірок Шаклеіна Ірина Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив безладу на низькотемпературну поведінку двовимірних спінових моделей із неперервною симетрією Капікранян Олександр Євгенович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив двох зовнішніх шумів на статистичну поведінку сильно загасаючих систем Вітренко Андрій Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив зовнішнього магнітного поля на критичну поведінку тривимірного ізингоподібного магнетика Притула Орест Олегович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив колективних ефектів на термодинамічні і кінетичні властивості низьковимірних дискретних решіткових систем Славін Віктор Вілерійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Князь Ігор Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив локалізованих наномасштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно- та полі- доменних матеріалів з одновісною магнітною анізотропією. Горобець Оксана Юріївна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського Завражна Олена Михайлівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів Блавацька Вікторія Богданівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину