Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі Субота Світлана Леонідівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах Ровенчак Андрій Адамович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Симетрійні підходи у дослідженнях багатоелектронних корельованих станів фулерену C60 та фулеридів Капітанчук Олексій Леонідович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синергетичне представлення колективної поведінки складних систем Ющенко Ольга Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних системах на основі каолінів Храпатий Сергій Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральні та транспортні властивості низьковимірних молекулярних систем Малишева Любов Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектри та взаємодія квазічастинок у низькорозмірних наногетеросистемах. Березовський Ярослав Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спонтанне порушення симетрії в бозе- і фермі-системах та просторово-періодичні стани Пелетминський Олександр Сергійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах Клапчук Мирослава Іванівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистичні та динамічні властивості систем з сильними водневими зв'язками Локотош Тетяна Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину