Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотропних фононних системах надплинного гелію Кіценко Юрій Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія стаціонарних і квазістаціонарних станів електронів та екситонів у циліндричних та гексагональних системах Довганюк Микола Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія термопружних та магнітних властивостей монокристалів та плівок мартенситних сплавів Ni-Mn-Ga Князький Володимир Михайлович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія фрагментації та універсальні асимптотики Кукліна Оксана Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретико-польовий опис електромагнітного розщеплення зв'язаних систем Кириченко Ігор Костянтинович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне дослідження впливу атомів азоту на електронну будову і параметри надтонкої взаємодії в гцк залізі Янчицький Богдан Зіновійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Li0.5TiO3 Калькута Сергій Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне дослідження процесу руйнування твердої поверхні потужним імпульсом Шмельова Людмила Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами Заяць Тарас Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теплові флуктуації неоднорідних дисперсних систем Кирилюк Андрій Васильович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину