Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Неадитивні властивості скінченних одновимірних ізингових ланцюгів з дальньою взаємодією Майзеліс Захар Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екситонні збудження у вуглецевих нанотрубках Смирнов Олексій Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами Заяць Тарас Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Субординація стохастичних процесів у фізиці і астрофізиці Станиславський Олександр Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Суперсиметрія електрона в магнітному полі Вакарчук Святослав Іванович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості формування впорядкованих структур у складних динамічних та статистичних системах Харченко Василь Олегович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка зростання шорстких поверхонь Павлик Сергій Ігорович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив безладу на низькотемпературну поведінку двовимірних спінових моделей із неперервною симетрією Капікранян Олександр Євгенович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка двовимірних магнітних солітонів Шека Денис Дмитрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотропних фононних системах надплинного гелію Кіценко Юрій Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину