Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шумом Якушев Деніс Олексійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами Котляр Олександр Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелокальна гідродинаміка та взаємодія квазічастинок межею квантова рідина – тверде тіло Танатаров Ігор Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Релятивістські осциляторні моделі з немінімальним включенням взаємодії Куліков Дмитро Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральні та транспортні властивості низьковимірних молекулярних систем Малишева Любов Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри електронів і дірок Шаклеіна Ірина Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Магнітна динаміка та спінтроніка в металевих, напівпровідних та надпровідних наноструктурах Базалій Ярослав Борисович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Неадитивні властивості скінченних одновимірних ізингових ланцюгів з дальньою взаємодією Майзеліс Захар Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екситонні збудження у вуглецевих нанотрубках Смирнов Олексій Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами Заяць Тарас Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину