Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Розв'язання задачі класифікації станів рівноваги конденсованих середовищ зі спонтанно порушеною симетрією методом квазісередніх Чеканова Наталя Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії Зайцева Олена Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вихрові стани наномагнетиків Кравчук Володимир Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Li0.5TiO3 Калькута Сергій Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакційно-дифузійні процеси в системах з поверхнею поділу "метал-газ": квантово-статистичний опис Костробій Петро Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кореляційні ефекти у квазіодновимірних іонних (протонних) провідниках Воробйов Олег Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія електронів з мюонами в світловому полі Недорешта Віталій Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шумом Якушев Деніс Олексійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами Котляр Олександр Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелокальна гідродинаміка та взаємодія квазічастинок межею квантова рідина – тверде тіло Танатаров Ігор Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину