Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Властивості вихорів у двовимірних легкоплощинних феромагнетиках Прилепський Ярослав Євгенович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вихрові стани наномагнетиків Кравчук Володимир Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зовнішніми змінними полями Сльозова Жанна Віталіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія нерелятивістських заряджених частинок в імпульсному світловому полі Стародуб Станіслав Сергійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шумом Якушев Деніс Олексійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія електронів з мюонами в світловому полі Недорешта Віталій Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами Макарець Микола Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Асимптотична теорія процесів з перерозподілом частинок при повільних іон-молекулярних зіткненнях Хома Михайло Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Аномальні електромагнітні явища при збудженні поверхневих хвиль в металах та шаруватих надпровідниках Нестеров Максим Леонідович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Cуперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці Ткачук Володимир Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину