Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Нові точно та квазі-точно розв'язувані квантові системи Фітьо Тарас Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Суперсиметрія і k-симетрія у моделях релятивістських частинок, струн та р-бран Уваров Дмитро Вячеславович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач. Рейтій Олександр Костянтинович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння Мі та орієнтаційні структури в рідкокристалічних системах, індуковані поверхневою пружністю і конформаційними перетвореннями Кисельов Олексій Доніславовіч 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив локалізованих наномасштабних магнітних неоднорідностей на властивості моно- та полі- доменних матеріалів з одновісною магнітною анізотропією. Горобець Оксана Юріївна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Енергетичний спектр і термодинаміка низьковимірних магнетиків з анізотропною обмінною взаємодією Човпан Ганна Олексіївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетична теорія вторинних хвиль в газі квазічастинок Ходусов Валерій Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Розв'язувані моделі Худинцев Микола Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Властивості вихорів у двовимірних легкоплощинних феромагнетиках Прилепський Ярослав Євгенович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Cуперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці Ткачук Володимир Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину