Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Застосування методу скінченно-зонних потенціалів для розрахунків електронних характеристик металів Дмитрієв Олекандр Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв'язаних станів квантово-механічних рівнянь Добровольська Ірина Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія стаціонарних і квазістаціонарних станів електронів та екситонів у циліндричних та гексагональних системах Довганюк Микола Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів Дорош Людмила Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Критична поведiнка магнетикiв з випадковою анiзотропiїю. Дудка Максим Леонiдович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистична механіка магнітних ланцюжків з регулярною неоднорідністю і випадковим безладом Забуранний Олесь Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського Завражна Олена Михайлівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії Зайцева Олена Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами Заяць Тарас Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації. Зелінський Ярослав Романович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину