Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Дослідження електрослабкого фазового переходу в інтенсивних зовнішніх полях Демчик Вадим Ігорович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові аспекти в теорії та методах обчислення багаточастинкових квантових систем. Застосування до електронної структури молекул. Глушков Віталій Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Симетрійні підходи у дослідженнях багатоелектронних корельованих станів фулерену C60 та фулеридів Капітанчук Олексій Леонідович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль колективних ефектів у процесах переносу в рідинах Шакун Костянтин Сергійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти анізотропії, регулярної неоднорідності і випадкового безладу у низьковимірних спінових моделях Держко Олег Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль у магнітоактивній плазмі Якименко Олександр Ілліч 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем Василевський Віктор Семенович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка та термодинаміка двовимірних кріокристалів з молекулярними домішками Полтавська Марина Іванівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах. Фоміна Аліна Петрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації. Зелінський Ярослав Романович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину