Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбінованих наногетеросистемах Грищук Андрій Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Енергетичний спектр і термодинаміка низьковимірних магнетиків з анізотропною обмінною взаємодією Човпан Ганна Олексіївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти анізотропії, регулярної неоднорідності і випадкового безладу у низьковимірних спінових моделях Держко Олег Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні Борисюк Дмитро Леонідович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах Христофоров Леонід Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти, обумовлені лініями виродження електронних зон в металах, і критичні стани вихрової решітки в надпровідниках другого роду Микитик Григорій Петрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі. Романенко Олександр Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування двомодових когерентно-корельованих променів в квантовій криптографії Усенко Владислав Костянтинович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування методу скінченно-зонних потенціалів для розрахунків електронних характеристик металів Дмитрієв Олекандр Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі Власій Надія Дмитрівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину