Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Квантовий хаос в двовимірних потенціалах нетривіальної топології Черкаський Віталій Олександрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-польовий опис багаточастинкових систем з порушеними симетріями на основі моделі самоузгодженого поля Полуектов Юрій Матвійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кластерний пiдхiд в дослiдженнi псевдоспiнових моделей Баран Остап Романович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кластероутворення у самогравітуючих системах Григоришин Костянтин Віталійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах. Фоміна Аліна Петрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Колективні явища за участю фононів в низьковимірних сильнокорельованих системах Філь Дмитро Вячеславович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами Котляр Олександр Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кореляції у скінченних граткових спінових системах Лісовий Олег Олегович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин Васильєв Олексій Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кореляційні ефекти у квазіодновимірних іонних (протонних) провідниках Воробйов Олег Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину