Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Теорія процесів переносу у дисперсних системах Орлов Євген Вікторович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектри та взаємодія квазічастинок у низькорозмірних наногетеросистемах. Березовський Ярослав Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Локально-коваріантні методи і проблема додатності енергії у загальній теорії відносності Пелих Володимир Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелокальна гідродинаміка та взаємодія квазічастинок межею квантова рідина – тверде тіло Танатаров Ігор Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу Тишко Нестор Любомирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах Христофоров Леонід Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах Князь Ігор Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Локалізація коливань у сильно анізотропних та багатошарових системах Мінаєв Павло Анатолійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах Москалець Михайло Васильович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Локалізація скалярної зарядженої частинки у фазовому просторі. Семенов Андрій Олександрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину