Вы здесь

01.04.02 - Теоретична фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією Шевченко Євген Віталійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв'язаних станів квантово-механічних рівнянь Добровольська Ірина Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Суперсиметрія і k-симетрія у моделях релятивістських частинок, струн та р-бран Уваров Дмитро Вячеславович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Розв'язувані моделі Худинцев Микола Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Cуперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці Ткачук Володимир Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження польових ефектів у локально-ангармонічних та сегнетоелектричних системах з переходами лад-безлад Величко Олег Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кореляції у скінченних граткових спінових системах Лісовий Олег Олегович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості розповсюдження крутих гравітаційних хвиль на поверхні рідини Ганджа Іван Сергійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія електронно-коливальної релаксації та оптичних переходів молекул в активних середовищах ексимерних лазерів та мікрорезонаторах Дацюк Віталій Васильович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазірівноважні та транспортні властивості збуджених одновимірних систем Денисова Олена Станіславівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину