Вы здесь

01.04.03 - Радіофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Власні та вимушені коливання в неоднорідних резонаторних системах магнетронів на просторових гармоніках Фурсова Олена Вікторівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування методу некогерентного розсіяння радіохвиль для визначення температур іонів та електронів в області F іоносфери Лисенко Валерій Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія випромінювальних систем із джоулевими і поляризаційними втратами Токарський Петро Львович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи обробки даних в когерентних радіолокаційних системах дистанційного дослідження атмосфери та земної поверхні Безвесільний Олександр Олексійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розповсюдження спінових хвиль в епітаксіальних плівках залізо-ітрієвого гранату Чевнюк Леонід Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Збудження електромагнітних хвиль в областях із криволінійними координатними границями Пєнкін Юрій Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розвиток теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ Панченко Олександр Юрійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазіоптичні діелектричні резонатори з локалізацією мікрохвильового поля біля провідної площини Буняєв Сергій Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
ННЧ – ДНЧ радіозондування порожнини Земля – іоносфера Швець Олександр Вячеславович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мікрохвильовий відгук надпровідників при ковзних кутах падіння хвилі Губін Олексій Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину