Вы здесь

01.04.03 - Радіофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Розроблення аналітико-числових методів розв’язування крайових задач теорії дифракції для конічних, клиноподібних та циліндричних областей Куриляк Дозислав Богданович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіювання електромагнітних хвиль на системах щілин у хвилеводах з довільними навантаженнями Блинова Наталія Костянтинівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння і поглинання електромагнітних хвиль плоскими решітками із неідеально провідних стрічок Зіненко Тетяна Леонідівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння відеоімпульсів на шаруватих структурах з дисперсією і поглинанням Пузанов Олександр Олегович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння електромагнітних хвиль двоякоперіодичними магнітодіелектричними структурами Сидорчук Наталія Віленівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння електромагнітних хвиль на шаруватих анізотропних об'єктах в вільному просторі та в хвилеводах Фесенко Володимир Іванович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння електромагнітних хвиль тонким імпедансним вібратором у круглому хвилеводі Прийменко Сергій Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Селекція поперечних мод в квазіоптичних металохвилевідних резонаторах субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням Дегтярьов Андрій Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральні властивості одновимірних магнітокерованих фотонних кристалів у міліметровому діапазоні довжин хвиль Черновцев Сергій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектральні та резонансні властивості резонансних систем, частково заповнених діелектриком з втратами Мінакова Людмила Борисівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину