Вы здесь

01.04.04 - Фізична електроніка

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge. Коновалов Андрій Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделювання адсорбції газів на поверхні перехідних металів Петрова Натал ія Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізико-хімічні та емісійні властивості гетерогенних систем на основі скандію Бех Ігор Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Низькотемпературна адсорбція водню та дейтерію на поверхні тугоплавких металів Осовський Василь Денисович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Збудження електронних станів Si, Ge і Mg повільними електронами Фейер Віталій Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Процеси надпружного розсіяння електронів на метастабільних атомах магнію та стронцію Марушка Віктор Іванович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Іон-фотонна емісія деяких перспективних матеріалів термоядерних реакторів Шароді Ірина Степанівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Емісійні характеристики та фізика процесів в лазерній плазмі галію, індію, свинцю, сурми і сполук на їх основі ЧУЧМАН Михайло Петрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статичні та динамічні характеристики широкоапертурних плазмових лінз зі стаціонарним магнітним полем Чех Юрій Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізичні механізми пульсації негативної корони Чигінь Василь-Степан Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину