Вы здесь

01.04.09 - Фізика низьких температур

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Ядерна магнітна релаксація та спінова дифузія в ПОЛЄВ Андрій Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазове розшарування та кінетичні процеси в надплинних розчинах 3Не-4Не Чаговець Валерій Костянтинович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твердих розчинах ізотопів гелію ПЕНЗЄВ Андрій Олександрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поглинання звуку та дисипативні процеси у надплинних розчинах 3Не-4Не Калько Тимур Віталійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Перенесення тепла в молекулярних кристалах з фазовими переходами Саган Володимир Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазiодновимiрнi електроннi системи над рiдким гелiєм Гладченко Сергiй Павлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетичні процеси при фазовому розшаруванні слабких твердих розчинів 4Не у 3Не при наднизьких температурах Сирников Євген Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетичні процеси в двофазних твердих розчинах 3Не-4Не Майданов Володимир Андрійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетичні властивості гетерогенних систем в конденсованому гелї при наднизьких температурах Міхін Микола Петрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Енергетичний спектр та кінетичні властивості низьковимірних електронних систем над рідким гелієм Соколов Святослав Сергійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину