Вы здесь

01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних конденсованих системах з фазовими переходами. Коваль Сергій Станіславович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Універсальні залежності рівноважних адсорбційних характеристик невпорядкованих середовищ. Кутаров Володимир Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами. Лазаренко Максим Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рівняння стану двовимірного кулонівського газу Маломуж Михайло Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів Мороз Костянтин Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури. Остапчук Юрій Леонідович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів Панкратов Кирило Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів Перепелиця Сергій Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність Петренко Віктор Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Водневозв'язані і ван-дер-ваальсові комплекси похідних піримідину і бензолу в матрицях аргону і неону Плохотніченко Олександр Мартинович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину