Вы здесь

01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів Панкратов Кирило Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теплофізичні і електрофізичні властивості та релаксаційні процеси в металонаповнених епоксидних полімерах Василенко Сергій Леонідович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теплофізичні властивості модифікованих епоксидних полімерів Горшунов Олексій Вячеславович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-дисперсної системи на основі пентапласту та йодиду срібла Рокицький Максим Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів. Актан Олена Юріївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинаміка та електродинаміка міжфазних взаємодій у плазмі продуктів згорання металізованих складів, твердих і газових палив Драган Григорій Сильвестрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Універсальні залежності рівноважних адсорбційних характеристик невпорядкованих середовищ. Кутаров Володимир Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Утворення граничного шару в композитних волокнах при старінні. Сенчуров Сергій Павлович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізичні стани гідратованих систем на основі оксиетильованих похідних гліцерину і ацетаміду при температурах нижче 273 К Животова Олена Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину