Вы здесь

01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35, 37Cl Водін Олександр Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розрахунки детекторів сонячних нейтрино низьких енергій Георгадзе Анзорі Шалвович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазікласичне наближення для низькоенергетичних колективних збуджень в атомних ядрах Гжебінський Андрій Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив вібраційних станів на густину рівнів та температуру ядер Горбаченко Олександр Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 Гриценко Олександр Васильович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу Дємьохін Владислав Леонідович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експериментальні дослідження подвійного бета-розпаду атомних ядер Даневич Федір Анатолійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах германію, тербію та лютецію при енергіях нейтронів в околі 14 МеВ. Дзисюк Наталія Русланівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделювання внутрішньопучкових процесів та їх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряджених частинок Долінська Марина Едуардівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Релятивістський розрахунок характеристик ?- розпаду ядер на основі оптимізованого методу Дірака- Фока Дубровська Юлія Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину