Вы здесь

01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Моделювання внутрішньопучкових процесів та їх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряджених частинок Долінська Марина Едуардівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження атомно-ядерних ефектів у процесі внутрішньої конверсії гамма-променів Хоменков Володимир Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплип багаторазового розсіяння на ширину лінії параметричного рентгенівського випромінювання назад Табрізі Мехді 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 6Li, 7Li з ядрами 2H, 14C і 14N Пірнак Валерій Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з врахуванням їх поляризації Кончатний Михайло Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Антинейтринний спектр Землі Літвінов Дмитро Олександрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35, 37Cl Водін Олександр Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив вібраційних станів на густину рівнів та температуру ядер Горбаченко Олександр Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження функції відгуку електродезінтеграції ядер 2H, 4He, 6Li, 9Be, 12C при середніх переданих імпульсах Буки Олександр Юрійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на ядрах Y, La, Ta, Pb, Bi при енергії нейтронів 14 МеВ. Бєгун Сергій Васильович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину