Вы здесь

01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Двочастинкові (/vec/gamma,p) і (/vec/gamma,n) реакції розщеплення ядра 4Не лінійно поляризованими фотонами в області енергій 34<E_{/gamma}<90 МеВ Ляхно Юрій Петрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження атомно-ядерних ефектів у процесі внутрішньої конверсії гамма-променів Хоменков Володимир Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження основних характеристик ядер і ядерно-ядерної взаємодії у модифікованому наближенні Томаса-Фермі Нестеров Василь Олександрович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження перерізів реакцій 181Та(n,g) з використанням диференційного методу формування апаратурних g-спектрів Єрмоленко Руслан Вікторович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на ядрах Y, La, Ta, Pb, Bi при енергії нейтронів 14 МеВ. Бєгун Сергій Васильович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження переходів Гамова-Теллера в області легких ізотопів олова методом спектроскопії повного поглинання Кавацюк Мирослав Олексійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження процесу стохастичного охолодження заряджених частинок високих енергій Несміян Інна Михайлівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження структури збуджених станів ядер в області 100Sn методом бета-розпаду Кавацюк Оксана Олегівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження фотоядерних реакцій на ядрах 238u, 237np, 232th, 123sb, 121sb, 118sn з використанням методу ізомерних відношень Безшийко Олег Анатолійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження функції відгуку електродезінтеграції ядер 2H, 4He, 6Li, 9Be, 12C при середніх переданих імпульсах Буки Олександр Юрійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину