Вы здесь

01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2-НІ Іваніцька Валентина Григорівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-хімічне дослідження взаємодії амінокислот, поліфенолів, поліпептидів та білків з поверхнею кремнезему у водному середовищі Казакова Ольга Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними фосфонової кислоти. Дударко Оксана Анатоліївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Закономірності формування приповерхневого шару на титані у процесі дифузійного насичення вуглецем і залізом Федорак Руслан Миколайович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою Березовська Інна Сергіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі Шкода Наталія Григорівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром Мельник Інна Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Закономірності зочування аморфних, нанокластерних, мікро-, нанокристалічних плівок вуглецю та ряду бінарних сполук Островська Лідія Юріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів. Пенюх Богдан Романович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Адсорбція катіонних поверхнево-активних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему Михайлова Інна Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину