Вы здесь

01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2-НІ Іваніцька Валентина Григорівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки. Бігун Роман Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію,вісмуту та титану. Бахматюк Богдан Петрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
РЕАКЦІЇ КАТАЛІТИЧНОГО ГІДРОСИЛІЛЮВАННЯ В СИНТЕЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНОКРЕМНЕЗЕМІВ БЕРЕЗА-КІНДЗЕРСЬКА Людмила Василівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою Березовська Інна Сергіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю. Беркещук Михайло Васильович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів Больбух Юлія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів III-IV груп Брей Володимир Вікторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Піролітичний синтез та властивості поверхні вуглецевих нанорозмірних трубок Бричка Алла Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріалів різної структурної впорядкованості Будзуляк Іван Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину