Вы здесь

01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках Соловко Ярослав Тарасович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у плівках халькогенідів свинцю Дзундза Богдан Степанович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив модифікування полівінілпіролідоном на властивості високодисперсного кремнезему Гузенко Наталія Вікторівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів. Пенюх Богдан Романович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Sі-Gе з квантовими точками Gе на ефект розмірного квантування Рубежанська Марія Юріївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS Рувінський Борис Маркович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гідратація білкових компонентів крові, їх самоасоціація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему Ругаль Анна Олександрівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода - клітини - білок - кремнезем методами 1Н ЯМР спектроскопії Туранська Світлана Петрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електронні релаксації радіаційних дефектів при-поверхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів. Мельник Оксана Ярославівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активований вуглець/електроліт. Мерена Роман Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину