Вы здесь

01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Електрофізичні та структурні властивості моно- та біфазних оксидів кремнію, титану та алюмінію Гончарук Олена Владиславівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Закономірності зочування аморфних, нанокластерних, мікро-, нанокристалічних плівок вуглецю та ряду бінарних сполук Островська Лідія Юріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Закономірності формування приповерхневого шару на титані у процесі дифузійного насичення вуглецем і залізом Федорак Руслан Миколайович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів Кичкирук Ольга Юріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-хімічне дослідження взаємодії амінокислот, поліфенолів, поліпептидів та білків з поверхнею кремнезему у водному середовищі Казакова Ольга Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-хімічне дослідження взаємодії поверхні нанодисперсного кремнезему та вуглецевих нанотрубок з біологічно активними молекулами Дацюк Андрій Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів III-IV груп Брей Володимир Вікторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів Больбух Юлія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою Березовська Інна Сергіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кремнеземи з супрамолекулярним поверхневим шаром: синтез, будова, властивості Кучма Ольга Василівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину