Вы здесь

01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів. Снегір Сергій Вікторович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріалів різної структурної впорядкованості Будзуляк Іван Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Модифікація приповерхневих шарів гранатових структур шляхом одно- та двократної імплантації іонами бору Яремій Іван Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Монте-карлівське моделювання орієнтаційних фазових переходів у граткових системах адсорбованих молекул Морозов Олександр Миколайович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Напрямлені неоднорідності електричних властивостей у тонких плівках халькогенідів свинцю. Довгий Олег Ярославович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу ативатор-інгібітор Гічан Ольга Іванівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів Левицька Світлана Іванівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптичні властивості композитів на основі нелінійних діелектриків та металів. Давидова Ольга Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та полімерів з поверхнею високодисперсного кремнезему Носач Людмила Вікторівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості кристалічної та маґнітної мікроструктури LaGa-заміщених епітаксійних плівок залізо-ітрієвого ґранату Мокляк Володимир Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину