Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Синтез, флуоресцентні та електрохімічні властивості фталоціанінових комплексів цинку, цирконію, гафнію Третякова Ірина Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Системи Стибію з d-металами (Ti, Zr, Y) та Силіцієм і Германієм та деякі споріднені. Козлов Артем Юрійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Складні галогенхалькогеніди в системах на основі Tl, К, Rb, Cs: фазові рівноваги, одержання та властивості сполук Барчій Ігор Євгенович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Складні фосфати титану, цирконію та гафнію Огородник Іван Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Слабкі обмінні взаємодії в біядерних ком-плексах купруму(II) з ацилдигідразонами 2-гідроксиацетофенонів Гусев Олексій Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сполуки й композиції фторидів і оксидів Eu(III,II) і Mg, Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні властивості Тімухін Єгор Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні особливості взаємодії галогенідів купруму(І) з функціональними похідними термінальних алкінів Нощенко Григорій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні особливості комплексоутворення на поверхні. Голуб Олександр Андрійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні особливості та фізико-хімічні властивості нових гідридів потрійних сполук РЗМ церієвої підгрупи з металами тріади Феруму та B, Ga або In Денис Роман Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні перетворення поблизу температури плавлення при синтезі нелегованого та легованого кадмій телуриду Копач Олег Вадимович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину