Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп Сачанюк Віталій Петрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, властивості, будова координаційних сполук Ru(III) з гідразонами саліцилового альдегіду. Рибачук Лариса Миколаївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук усистемах Zr-Zn-{Si,Ge,Sn} та Zr-Zn-{Fe,Co,Ni} Долотко Олександр Васильович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних матрицях карбонізацією органічних сполук Набока Ольга Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами Бойченко Ірина Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з фосфатними лігандами Столяренко Вікторія Григорівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} Вербовицький Юрій Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr}-Mn-{Sn,Sb}, кристалічна структура, магнітні та електричні властивості тернарних сполук Ткачук Андрій Володимирович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених b-дикетонатів Врещ Володимир Дмитрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Борати елементів ІІ-ІІІ груп: синтез - електронна будова - спектрально-люмінесцентні властивості Доценко Володимир Павлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину