Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Взаємодія Цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та Кобальтом: фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та деякі фізичні властивості Зелінська Оксана Ярославівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Ce-Ag-Ga, Tb-Ag-{Al, Ga} та в деяких споріднених Гуменюк Роман Васильович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотовмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів Фрицький Ігор Олегович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та фізико-хімічні властивості гомо- та гетерополіядерних m3-оксокарбоксилатних комплексів Fe3+, Cr3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+ Гавриленко Костянтин Сергійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги, сполуки, їх кристалічна структура в системах {Y,Nd}-Cu-P, {Y,Ce,Nd}-Ag-P та в деяких споріднених. Демчина Роман Олександрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичими та гетероциклічними тіоамідами. Ранський Анатолій Петрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні особливості та фізико-хімічні властивості нових гідридів потрійних сполук РЗМ церієвої підгрупи з металами тріади Феруму та B, Ga або In Денис Роман Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями" Кусяк Наталія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Металохімія сполук індію з рідкісноземельними та перехідними металами Каличак Ярослав Михайлович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ce,Yb}-{Co,Ni}-P та деяких споріднених. Будник Сергій Леонідович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину