Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Процеси подвійного обміну в розчинах ком-плексних фторидів. Тарасова Лідія Демидівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами Бойченко Ірина Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Со (III) з етаноламінами: синтез, структура та каталітичні властивості. Потаскалов Вадим Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакції розкладу озону закріпленими на пористих носіях комплексами Co(II), Mn(II) і Cu(II) Раскола Людмила Анатоліївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметилентетраміном, оксиальдімінами та їх комплексами з 3d-металами Труба Алла Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(II)/хром(ІІІ) з N-донорними лігандами Нікітіна Віталіна Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різних ступенях окиснення Ничипорук Ольга Борисівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез і властивості нанорозмірних кисень провідних матеріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO) Кравчик Костянтин Вікторович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез і кристалічна структура алільних -комплексів сульфамату Cu(I). Мельник Оксана Петрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез і стереохімія пі-комплексів Cu(I) з алільними похідними азометинів та тіосемікарбазиду Філінчук Ярослав Євстафійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину