Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3-CuO2 (M = Ca, Sr, Pb, Bi) Заремба Оксана Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості боратів лужноземельних металів, активованих іонами лантанідів Пір Павло Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) та кадмію Савченко Дмитро Анатолійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та фізико-хімічні властивості гомо- та гетерополіядерних m3-оксокарбоксилатних комплексів Fe3+, Cr3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+ Гавриленко Костянтин Сергійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та фізико-хімічні властивості нанодисперсних оксидів титану, стануму, танталу. Коваленко Ірина Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова і властивості комплексних сполук германію (IV) з арилгідразонами гідразидів заміщених бензойних і піридинкарбонових кислот Шматкова Наталя Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnO3n+2 Тітов Юрій Олександрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з адамантанкарбоновими кислотами. Голіченко Олександр Анатолійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з фосфатними лігандами Столяренко Вікторія Григорівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді(ІІ) та (ІІІ) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу Кандерал Ольга Михайлівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину