Вы здесь

02.00.02 - Аналітична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота(ІІІ) Вашкевич Олена Юріївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Люмінесцентне визначення деяких біологічно активних речовин за допомогою комплексів лантанідів з похідними оксохінолін-3-карбонової кислоти Скрипинець Юлія Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метилтіопірондимеркаптиди як аналітичні форми для концентрування та визначення Осмію. Худякова Светлана Николаевна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Підвищення чутливості та селективності люмінесцентного визначення Tb(III), Dy(III), Pr(III) та Eu(III) у присутності супутніх лантанідів Кіріяк Ганна Василівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі Блажеєвський Микола Євстахійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні криміналістичної експертизи. Сухацька Ірина Юріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Безекстракційне спектрофотометричне визначення Фосфору та Арсену з використанням гетерополікомплексів. (Moхаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-Швейят 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рентгенофлуоресцентний аналіз природних та стічних вод із попереднім кристалізаційним концентруванням та використанням полімерних плівкових випромінювачів Щербаков Іліас Бен-Хамудович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів Дроздова Марія Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії Шкумбатюк Роман Стефанович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину