Вы здесь

03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Механізми взаємодії мишачих макрофагоподібних клітин лінії J774.2 з клітинами-мішенями Кащак Наталія Іванівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пероксидне окиснення ліпідів та активність суперпоксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування БараненкоВалентина Василівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль цитокінів у молекулярних механізмах ендогенної інтоксикації, викликаної пухлинним ростом та під впливом антинеопластичних препаратів (на моделі мишачої лімфоми NK/Ly) Панчук Ростислав Русланович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідентифікація і характеристика білків-партнерів, що взаємодіють із SH3-вмісним адаптерним білком Ruk в клітинах ембріональної нирки людини лінії HEK293 Дрель Віктор Ростиславович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин Кіт Юрій Ярославович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пренатальне формування імуноморфологічної зрілості шкіри великої рогатої худоби. Кретов Олександр Анатолійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Морфофункціональна характеристика оболонок жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі Григорова Ірина Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування in vitro Парнікоза Іван Юрійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного рядів Нипорко Олексій Юрійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛС бета1- Скрипник Наталія Вячеславівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину