Вы здесь

03.00.13 - Фізіологія людини і тварин

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Властивості нейродинамічних та психомоторних функцій у студентів з різним рівнем спортивної кваліфікації Голяка Сергій Кіндратович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромі-нювання надто високої частоти Чуян Олена Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу у ранньому постнатальному періоді. Бабич Наталія Олегівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміни скорочувальної властивості м'яза і модуляція сегментарних рефлексів при розвитку м'язової втоми. Бугайченко Лариса Анатоліївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вуглеводно- ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи та апізолу Гаращук Марина Іванівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості перебігу процесів енергетичного обміну в організмі курчат-бройлерів під впливом гуматів та каротиноїдів Приходченко Віта Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія впливів вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на активність мотонейронів екстензорних м'язів нижніх кінцівок людини. Дрегваль Ігор Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив соціального стресу щурів у першому тpимecтpi вагiтностi на репродуктивну систему нащадків Картавцева Оксана Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі Корнійчук Ганна Миколаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку Петренко Юрій Олексійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину