Вы здесь

03.00.13 - Фізіологія людини і тварин

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Функцiональнi особливостi хiмiчного складу печiнки, м'язiв i гонад самцiв та самок чорноморської камбали Басова Марина Михайлiвна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень на здоров`я студентів. Кобза Мирослав Тадеушевич 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту Штанова Лідія Яківна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу у ранньому постнатальному періоді. Бабич Наталія Олегівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі Корнійчук Ганна Миколаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізми антитілоіндукованої модуляції кальцієвого гомеостазу в клітинах-мішенях Янчій Роман Іванович 2001 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят Марків Анатолій Михайлович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості адаптації організму людини до гіпербарії залежно від типу вегетативного гомеостазу. Ільїн Володимир Миколайович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину