Вы здесь

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.) Geitler Дробецька Ірина Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологічні основи культивування промислових двосту-лкових молюсків (Bivalvia, Mytiliformes) у Чорному морі. Золотницький Олександр Петрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фітофільна макрофауна водойм та водотоків пониззя Дунаю як індикатор їх екологічного стану Зоріна-Сахарова Катерина Євгенівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Показники поверхні одноклітинних водоростей та їх використання для структурно-функціональної оцінки фітопланктону. Зотов Андрій Борисович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування поселень Mytilus galloprovincialis Lam. на штучних субстратах бiля пiвденних та пiвденно-захiдних берегiв Криму Казанкова Iрина Iванiвна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморського басейну в різних екологічних умовах Кирєєва Олена Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води Клоченко Петро Дмитрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря. Копитіна Надія Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) Корнійчук Наталія Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном у Чорному морі Кривенко Ольга Валеріївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину